CORONA BELEMMERT HET AFSCHEID NEMEN, NU MAG ER TOCH BIJNA NIETS MEER?

Deze vraag krijgen wij regelmatig. Inderdaad is er minder mogelijk maar wij kijken naar wat er wel kan. En dat zit vaak in kleine dingen om een intiem en puur afscheid te creëren. Creatief denken kost niets. Wij hebben een aantal onderwerpen voor u uitgelicht ter inspiratie. U kunt ons uiteraard ook bellen of mailen, wij denken graag mee en realiseren het voor u.

 

INSPIRATIE & IDEEËN

‘Naast een bloemstuk op de kist hebben we al haar zijden sjaals gebruikt als decoratie rond de kist’

Pinterest is een prikbord op internet. Visueel van aard en voornamelijk bedoeld ter inspiratie. Op moodboards worden beelden gepind. Een manier om ideeën en gevoelens in beeld brengen.

 

ODENS heeft ook een prikbord aangemaakt met verschillende moodboards. Zoals onder andere over locaties, rouwvervoer, bloemen, kisten en wades. Klik hier. U kunt zelf ook een prikbord samenstellen met een sfeerimpressie van hoe u het zou willen en deze delen met uw naasten of met ons.

 

ONLINE ERFENIS

‘Hij had zijn uitvaart helemaal voorbereid. Alles stond in the cloud. Maar niemand wist het wachtwoord...’

Wat laat u online na? Gaat uw Facebook-status op in memoriam? Wat gebeurt er met uw LinkedIn-profiel? Accounts verwijderen of wilt u ze laten voortbestaan? Bijna iedereen heeft een e-mailadres, bewaart foto’s

online en zit op een sociaal netwerk met alle bijbehorende wachtwoorden. En niet te vergeten digitale abonnementen op streamingdiensten zoals Netflix. Die online erfenis lost zich niet vanzelf op.

 

Het achterblijven van berichten en foto’s op internet kan ook een fijne kant hebben. Er staat zoveel informatie van waarde in. Voor ouders die hun kind ver­liezen kan het prettig zijn de Instagram of SnapChat berichten te bekijken. Facebook biedt de mogelijkheid om het profiel van de overledene om te zetten in een herdenkingspagina. Als herinnering aan de overledene kan het een idee zijn om de Whatsapp chat geschiedenis of Twitter feed vast te leggen in boekvorm.

 

Voor nabestaanden is de online erfenis moeilijk af te wikkelen. Als ze al weten wat er exact online nagelaten is. Daarom is het goed om ook hier bij stil te staan. Belangrijk is dat iemand uit uw omgeving uw wacht­woorden kent of weet waar deze te vinden zijn. Het meest veilig is uw online erfenis vast te leggen in uw testament of te bewaren in een digitale kluis via de site van DigiD of via de Nederlandse Notariskluis.

 

Overzicht digitale leven

Als u een document wilt maken waarin uw digitale

activiteiten beschreven staan, kan onderstaande lijst wellicht helpen om overzicht te krijgen.

  • E-mailservices

Gmail / Hotmail / Live / KPN / Hetnet / Solcon /

  • Social media-kanalen

Facebook / LinkedIn / Twitter / Instagram / YouTube / Snapchat / Google+ / Pinterest /

  • Digitale opslag

Dropbox / Google Drive / Computer / Externe harddisk / iCloud /

  • Entertainment kanalen

iTunes / Spotify / Deezer / Netflix / Apple Store / NPO Start / Videoland / HBO / Google Play Store /

  • Accounts

Nieuwssites (zoals Volkskrant, NU.nl, NRC, Blendle) / Fora (zoals viva.nl, FOK!) / Webshops (zoals H&M, bol.com, wehkamp.nl) / Dienstverleners (zoals NS) / Game websites / Administratief Verzekeringen (zoals zorg, inboedel, auto, uitvaart) / Financiën (zoals bank, internetbankieren, creditcard, PayPal) / Belastingzaken (zoals aangifte, DigiD) / Pensioenen / Abonnementen (zoals kranten, tijdschriften, bibliotheek) /

 

Digitale Nazorg
Het bedrijf Digitale Nazorg is hét kenniscentrum met expertise op het gebied van innovatieve en technische oplossingen bij de digitale nalatenschap, online erfenis en dierbare data. Het toegankelijk maken van gegevens op computers en telefoons. Ondersteuning bij gebruikersnamen en wachtwoorden. Bij vragen na een overlijden of (bij twijfel) na zelfdoding en het inzichtelijk maken van digitale nalatenschap en online erfenis.

 

MINIBIOGRAFIE

‘Toen mijn zus is overleden heb ik een biografie over haar geschreven, dat hielp enorm bij het verwerkingsproces.'

Tijdens een uitvaartplechtigheid wordt er vaak middels een speech en foto’s teruggekeken op het leven van de overledene. Een in memoriam. In Amerika en Canada plaatsen nabestaanden in kranten ‘obituaries’, een in memoriam van een overleden persoon. In Nederland kennen we dit als een ‘necrologie’. Een terugblik op iemands leven. Maar die komen alleen in de krant als de overleden man of vrouw internationaal, landelijk of lokaal een bekende persoonlijkheid was. Maar waarom niet een in memoriam of minibiografie van uw opa, moeder of uzelf? En deze, een aantal weken na het afscheid, opgemaakt in tekst en beeld in een kaart als bedankje sturen naar de aanwezigen. Zodat men het in alle rust nog eens kan nalezen. Daarmee wordt een bedankkaart nog specialer.

 

Het ODENS Leef voorbereid-boek biedt de ruimte om af en toe iets op schrijven over uzelf of uw dierbaren. Anekdotes, dierbare herinneringen of speciale gebeurtenissen.

 

Begrafenismuziek

‘Ik zou het liefste alleen maar muziek laten horen tijdens mijn afscheid en geen toespraken. Mijn favoriete muziek, want dat zegt alles over mij.’

Achter ieder gekozen muziekstuk schuilt vaak een speciaal verhaal. Het zou extra betekenisvol kunnen zijn om dit toe te lichten tijdens de afscheidsceremonie.

 

Begrafenis speech tips

‘Ik heb iemand gekend die vooraf zijn eigen speech heeft geschreven. Vond ik best apart. Maar het zet mij ook aan het denken…’

In een periode van verdriet en tijdsdruk kan het lastig zijn een speech te schrijven. Je zou het liefst alles willen zeggen. Maar helaas kan dat niet. Blijf dicht bij jezelf bij het schrijven van een speech. Probeer schrijftaal te vermijden. 120 woorden is ongeveer 1 minuut, het meest gangbaar is een speech met een lengte van zo’n 500 woorden. Stem de speeches met elkaar af om herhalingen te voorkomen. Een mogelijkheid is dat meerdere personen elk een bepaalde periode uit het leven van de overledene belichten. En als het te moeilijk is om te speechen tijdens de plechtigheid kan je dit door een ander laten doen of neem de speech op en laat deze afspelen tijdens de ceremonie.

 

TESTAMENT, WILSVERKLARING, SCHENKINGEN EN DONORREGISTRATIE

‘In mijn testament heb ik vast laten leggen wie mijn uitvaart gaat verzorgen. Dat vind ik een prettig idee.’

U kunt in het ODENS Leef voorbereid-boek praktische zaken en ideeën noteren omtrent een afscheid. Daarnaast zijn er ook nog andere zaken die u van te voren kunt regelen. Zoals:

Levenstestament en volmacht. Hierin legt u uw voorkeuren vast op medisch, sociaal en financieel gebied en wie dit zal regelen als u dit zelf niet meer kunt door bijvoorbeeld ziekte. Meer informatie: notaris.nl

Wilsverklaring. Hierin legt u uw voorkeuren vast rondom uw levenseinde, zoals euthanasie, behandelverbod en wel of niet reanimeren. Online wilsverklaringen zijn beschikbaar bij de Nederlandse Vereniging voor Euthanasie. Meer informatie: nvve.nl

Schenken aan een goed doel. Goede doelen met ANBI status zijn vrijgesteld van erfbelasting. Voor meer informatie: goededoelen

Donorregistratie. Meer informatie over het wel of niet ter beschikking stellen van organen: www.donorregister.nl. Er zijn ook donoren nodig voor onderzoek naar neurologische en psychiatrische aandoeningen zoals dementie, MS, ALS, depressie, ADHD. Meer informatie: www.hersenbank.nl

 

Feiten en fabels over uitvaartverzekeringen

Er zijn nog veel misverstanden rondom uitvaartverzekeringen. Wij krijgen vaak vragen als: 'Kan ik de uitvaart door jullie laten begeleiden als ik een uitvaartverzekering heb? Ben ik dan niet duurder uit?’

Lees meer...

Coronavirus en uitvaart

Vanaf het moment dat de maatregelen rondom het Coronavirus zijn ingesteld, maakten wij ons al zorgen over de wijze van afscheid nemen met het oog op de gestelde maatregelen m.b.t. een uitvaart door het RIVM.

Lees meer...

EEN MOOI GESPREK

Praat u wel eens over de dood? Dat is voor veel mensen lastig. Maar een gesprek met uw naasten hierover kan mooie inzichten bieden. Bijvoorbeeld wat kwaliteit van leven nou echt is.

Zulke momenten geven waarde, intimiteit en verbinding. En uiteindelijk zorgt het voor een waardevoller afscheid als het eenmaal zo ver is en een betere rouwverwerking voor de nabestaanden. Hoe u vorm wilt geven aan uw afscheid kunt u ook met ons bespreken. Natuurlijk geheel vrijblijvend. U kunt ons 24 uur per dag bereiken, bel Katja of Roley.

Welkom bij ODENS